Sterownik jest kompaktową konstrukcją pozwalającą na zasilanie i sterownie pompy dozującej.

Dawka dozowanego medium może być kontrolowana przez:
   - Odmierzanie czasu dozowania

   - Zliczanie impulsów z wodomierza / przepływomierza za pompą
   - Liczenie suwów pompy

Do obsługi urządzenia służą 3 przyciski na elewacji szafki:
   - START – start pompy; pompa odmierzy zadaną dawkę cieczy i zatrzyma się

   - STOP – zatrzymanie pompy podczas odmierzania dawki cieczy
   - KONTYNUACJA – dalszy ciąg dozowania po zatrzymaniu przyciskiem STOP

Układ posiada niezbędne zabezpieczenia i obwody umożliwiające podłączenie silnika pompy bez dodatkowego osprzętu. Do prawidłowej pracy użytkownik musi wykonać połączenia zgodne z dostarczanym schematem elektrycznym, zapewnić zasilanie 3x400V, oraz sygnały sterujące. Urządzenie jest wyposażone wyłącznik główny. Algorytm sterowania realizowany jest za pomocą sterownika PLC UNITRICS Jazz.

Cechy urządzenia:
   - Prosty interfejs użytkownika (klawiatura, ekran 2x16 znaków, przyciski, lampki)

   - Możliwość pracy zdanej i lokalnej
   - Uruchamianie pompy sygnał stykowy (24VDC) lub przyciski na elewacji
   - Zadawanie dawki cieczy za pomocą klawiatury sterownika
   - Sygnały stykowe informacyjne
   - Solidna metalowa obudowa łatwa do montażu np. na ścianie wymiary 600x400x200