Przepływomierze elektromagnetyczne


Metoda pomiaru stosowana jest z powodzeniem na całym świecie od ponad 50 lat, czego dowodem jest utrzymująca się na stałym poziomie popularność przepływomierzy elektromagnetycznych, praktycznie we wszystkich branżach przemysłu.
Przepływomierze elektromagnetyczne mogą być stosowane do pomiaru przepływu wszelkich cieczy przewodzących (> 5 µS/cm), również zawierających ciała stałe, takich jak np. woda, ścieki, osady, szlamy, pasty, kwasy, ługi, soki, pulpy owocowe, itd.
W środowisku przemysłowym, obszar zastosowań prezentowanej metody pomiaru obejmuje: gospodarkę wodno-ściekową, przemysł chemiczny, farmaceutyczny, celulozowo-papierniczy, spożywczy, itd.
Trwała konstrukcja przepływomierzy elektromagnetycznych pozwala je stosować nawet w przemyśle wydobywczym.

Przepływomierze ultradźwiękowe


Metoda pomiaru różnicy czasów przejścia fali ultradźwiękowej umożliwia pomiar przepływu objętościowego wszelkiego rodzaju cieczy, niezależnie od ich przewodności elektrycznej. Czujniki dostępne w różnych wersjach sprawiają, że oferowana technika stanowi ekonomiczne, uniwersalne rozwiązanie pozwalające na idealne dopasowanie do prowadzonego procesu i montaż przepływomierza w dowolnym czasie - nawet w już istniejącej instalacji.

Przepływomierze masowe (Coriolisa)


Zalety pomiaru za pomocą przepływomierzy masowych są oczywiste. Nie jest więc żadnym zaskoczeniem, że technika ta znajduje zastosowanie w tak wielu branżach przemysłu, włączając aplikacje pomiarowe produktów farmaceutycznych, chemicznych, petrochemicznych, olejów i gazów, produktów spożywczych oraz pomiary rozliczeniowe.
Oferowana metoda pomiaru pozwala na pomiar wszelkiego rodzaju mediów: środków czyszczących i rozpuszczalników, paliw, olejów roślinnych, tłuszczy zwierzęcych, mleczka kauczukowego, olejów silikonowych, alkoholu, napojów, past, octu, ketchupu, majonezu, gazów, ciekłych gazów, itd.

Przepływomierz pomp elektromagnetycznych


Przepływomierz działa w oparciu o ultradźwiękową metodę pomiaru. Części urządzenia mające kontakt z medium są wykonane z odpornego na chemikalia PVDF/PTFE. Dzięki temu możliwy jest również bezproblemowy pomiar przepływu mediów agresywnych. Przepływomierz instalowany jest bezpośrednio na rurociągu z mierzonym medium ,a jego konstrukcja umożliwia również montaż na ścianie. Przepływomierz jest przeznaczony do pomiaru przepływu w zakresie od 0,1 do 50 litrów na godzinę.