Systemy pomiaru i korekcji pH/REDOX umożliwiają pomiar parametru obiektowego oraz automatyczne utrzymanie wartości pH/REDOX na zadanym poziomie.

W skład systemu korekcji pH/ORP wchodzi:
- elektroda pomiarowa wraz z osprzętem instalacyjnym (głowica przepływowa lub zanurzeniowa);
- miernik/regulator parametru obiektowego pH lub REDOX;
- pompa dozująca.

Rodzaj i wielkość pompy dobierane są indywidualnie stosownie do potrzeb. Dostępne są pompy z napędem elektromagnetycznym albo silnikowym z ręczną
lub automatyczną regulacją wydajności. Jako wyposażenie dodatkowe oferujemy zbiorniki cieczy korekcyjnych o odpowiedniej objętości.

 

Schemat instalacji korekcji pH w zbiorniku

 

1 - zbiornik kwasu
2 - zbiornik zasady
3 - pompa dozująca kwasu
4 - pompa dozująca zasady
5 - mieszadło statyczne
6 - układ sterowania
7 - sonda zanurzeniowa pH z elektrodą

 

Schemat instalacji korekcji pH w rurociągu

 

 

1 - zbiornik kwasu
2 - zbiornik zasady
3 - pompa dozująca kwasu
4 - pompa dozująca zasady
5 - mieszadło statyczne
6 - układ sterowania
7 - sonda przepływowa pH z elektrodą