MIESZADŁO STATYCZNE - PRZEPŁYWOWE

Statycznym mieszaniem nazywamy homogenizację bez poruszania się elementów w czasie przepływu. W przewodach wbudowane są nieruchome elementy kierujące, powodujące efekt mieszania przez ciągły podział, przenoszenie i połączenie produktów strumienia. Koncepcja mieszadła statycznego różni się metodą pracy od konwencjonalnego dynamicznego mieszania:
  - nie występują elementy ruchome,
  - proces mieszania odbywa się kosztem spadku ciśnienia w rurociągu, który zależny jest od typu mieszadła statycznego,ilości sekcji mieszadła nE oraz prędkości przepływu cieczy w rurociągu,
  - proces mieszania odbywa się aseptycznie - bez kontaktu z atmosferą.

Typy mieszadeł statycznych
W zależności od rodzaju elementów mieszających wykonuje się następujące typy mieszadeł statycznych.
Typ MX Stosowany do mieszania cieczy:
  - dyspergowanie wzajemnie nie rozpuszczalnych komponentów;
Typ 30MX Stosowany przeważnie w laminarnym zakresie przepływów np.:
  - mieszanie cieczy o dużych różnicach lepkości;
  - reaktory przepływowe.
Typ 15MX Mieszanie w wymiennikach ciepła temperaturowo wrażliwych i lepkich produktów:
  - mieszanie wysoko lepkich cieczy przy wymaganym małym spadku ciśnienia;
  - stabilizacja temperatury w całej przepływającej masie.

Zastosowania:
W przemyśle do procesów technologicznych uzdatniania wody i oczyszczania ścieków:
   - neutralizacja i korekta pH w różnych stadiach procesów,
   - odkwaszanie i zakwaszanie wody bezpośrednio w rurociągu, rozcieńczanie kwasów i zasad,
   - ciągłe rozcieńczanie flokulantów,
   - mieszanie flokulantów ze strumieniami ścieków,
   - usprawnianie procesów koagulacji.
 W przemyśle spożywczym:
   - mieszanie jogurtu z pulpą owocową,
   - mieszanie serka homogenizowanego z owocami,
   - mieszanie oleju z mlekiem skondensowanym.

 Rodzaje wykonań mieszadeł statycznych
Standardowe mieszadła statyczne - przepływowe, typu MX / 30MX / 15MX ze złączami gwintowymi lub kołnierzowymi wykonuje się wg wymiarów zawartych w tabelach z następujących materiałów:
- elementy mieszające 1H18N9T lub PVC, PTFE
- rury 1H18N9T lub PVC, CPVC